رو عنوان : طي احكام جداگانه‌اي؛
عنوان : مدیر كل پژوهشی و رئیس كل آموزش دانشگاه منصوب گردیدند
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ 
ساعت : ۱۵:۳۹:۴۳
منبع خبر : روابط عمومي دانشگاه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه صنعت نفت می باشد
5.1.0.0
V5.1.0.0