نمایش گروه اموزشی در دانشگاه خاص

  ردیف:  
  نام گروه آموزشی:   مهندسی گاز
   مدیر گروه:  دکتر محمدعلی قیم
   تعداد اعضا:  9
   تلفن:  06135550868
   فکس:  
  نام دانشکده:  دانشکده نفت اهواز
  توضیحات:  
  نشانی الکترونیکی  
    
بازگشت

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه صنعت نفت می باشد
5.1.0.0
V5.1.0.0