ساختار سازمانی دانشگاه

   معرفی

        مدیریت   ریاست  معرفی ریاست دانشگاه

   رئيس دانشگاه صنعت نفت

    دکتر كريم سلحشور [صفحه شخصي]   
    دكتري مهندسي سيستم‌هاي كنترل از دانشگاه منچستر انگلستان

    عضو هیات علمی گروه مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون صنايع نفت دانشکده نفت اهواز 

    

   تلفن: 53261040-061

    نمابر: 53267272-061

    

   پست الكترونيكي: salahshoor@put.ac.ir

    

    

    


   اخبار و اطلاعیه های حوزه ریاست
   دسته بندي اخبار 

   اطلاعات تماس

    

  • شماره تماس: +98-61-53261040
  • شماره نمابر: +98-61-53267272
  • نشاني دفتر: آبادان، بريم، فلكه پتروشيمي، دانشگاه صنعت نفت، كد پستي: 61118-63146
  • پست الكترونيك: salahshoor@put.ac.ir

  • DOURAN Portal V4.0.4.0

   V4.0.4.0