صفحه اصلی سایت نقشه سایت ارتباط با دانشگاه English دوشنبه, 1 دی 1393          
رشته های تحصیلی دانشگاه
ردیفدانشکدهرشته تحصیلی گروه آموزشیمقاطع تحصیلی معرفی رشتهمشاهده جزییات
    از  2  
1دانشکده نفت آبادانمهندسی ایمنی و حفاظت فنی ایمنی و حفاظت ، آتشکارشناسی
2دانشکده نفت آبادانمهنسی شیمی1398آتشکارشناسی
3دانشکده نفت آبادانمهندسی اکتشاف نفتاکتشافکارشناسی,کارشناسی ارشد
4دانشکده نفت آبادانمهندسی شیمی-آتشآتشکارشناسی
5دانشکده نفت آبادانمهندسی شیمیآتشکارشناسی ارشد
6دانشکده نفت تهراناقتصاد نفت و گازاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی ارشد
7دانشکده نفت تهرانمدیریت مخازن هیدروکربوریاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی ارشد
8دانشکده نفت تهرانحقوق نفت و گازاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی ارشد
9دانشکده نفت تهرانمالی - گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گازحسابداریکارشناسی ارشد
10دانشکده نفت تهرانحسابداریحسابداریکارشناسی
11دانشکده نفت تهرانمدیریت بازرگانیاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی
12دانشکده نفت تهرانمدیریت صنعتیاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی
13دانشکده علوم دریایی محمود آبادمهندس سومی موتورمهندسی دریاییافسری
14دانشکده علوم دریایی محمود آبادمهندسی کشتیمهندسی دریاییکارشناسی
15دانشکده علوم دریایی محمود آبادافسر دومی عرشهناوبریافسری
16دانشکده علوم دریایی محمود آبادمهندسی سیستمهای انرژیمهندسی انرژیکارشناسی ارشد
17دانشکده علوم دریایی محمود آبادمهندسی سازه‏‏ های دریاییمهندسی دریاییکارشناسی ارشد
18دانشکده نفت اهوازمهندسی مکانیکمهندسی مکانیککارشناسی
19دانشکده نفت اهوازمهندسی مکانیک - طراحی کاربردیمهندسی مکانیککارشناسی ارشد
20دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - بهره برداریمهندسی نفتکارشناسی ارشد
21دانشکده نفت اهوازمهندسی نفتمهندسی نفتدکتری
22دانشکده نفت اهوازمهندسی شیمی - پدیده های انتقالمهندسی گازدکتری
23دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - مخازن هیدروکربوریمهندسی نفتکارشناسی ارشد
24دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - حفاریمهندسی نفتکارشناسی ارشد
25دانشکده نفت اهوازمهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیونکارشناسی ارشد
26دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - بهره برداریمهندسی نفتکارشناسی
27دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - مخازنمهندسی نفتکارشناسی
28دانشکده نفت اهوازمهندسی فرآوری و انتقال گازمهندسی گازکارشناسی ارشد
29دانشکده نفت اهوازمهندسی شیمیمهندسی گازکارشناسی
30دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - استخراجمهندسی نفتکارشناسی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعت نفت می باشد.
1389، دانشگاه صنعت نفت ، ایران
V3.9.8.211