صفحه اصلی سایت نقشه سایت ارتباط با دانشگاه English يکشنبه, 30 فروردين 1394          
رشته های تحصیلی دانشگاه
ردیفدانشکدهرشته تحصیلی گروه آموزشیمقاطع تحصیلی معرفی رشتهمشاهده جزییات
1دانشکده نفت آبادانمهندسی ایمنی و حفاظت فنی ایمنی و حفاظت ، آتشکارشناسی
2دانشکده نفت آبادانمهنسی شیمی1398آتشکارشناسی
3دانشکده نفت آبادانمهندسی اکتشاف نفتاکتشافکارشناسی,کارشناسی ارشد
4دانشکده نفت آبادانمهندسی شیمی-آتشآتشکارشناسی
5دانشکده نفت آبادانمهندسی شیمیآتشکارشناسی ارشد
6دانشکده نفت تهرانمهندسی صنایع - گرایش مدیریت پروژهاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی ارشد
7دانشکده نفت تهراناقتصاد نفت و گازاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی ارشد
8دانشکده نفت تهرانمدیریت مخازن هیدروکربوریاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی ارشد
9دانشکده نفت تهرانحقوق نفت و گازحقوق و علوم پایهکارشناسی ارشد
10دانشکده نفت تهرانمالی - گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گازحسابداریکارشناسی ارشد
11دانشکده نفت تهرانحسابداری امور مالی نفتحسابداریکارشناسی
12دانشکده نفت تهرانمدیریت بازرگانیاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی
13دانشکده نفت تهرانمدیریت صنعتیاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی
14دانشکده علوم دریایی محمود آبادمهندس سومی موتورمهندسی دریاییافسری
15دانشکده علوم دریایی محمود آبادمهندسی کشتیمهندسی دریاییکارشناسی
16دانشکده علوم دریایی محمود آبادافسر دومی عرشهناوبریافسری
17دانشکده علوم دریایی محمود آبادمهندسی سیستمهای انرژیمهندسی انرژیکارشناسی ارشد
18دانشکده علوم دریایی محمود آبادمهندسی سازه‏‏ های دریاییمهندسی دریاییکارشناسی ارشد
19دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - نفت و بهره برداریمهندسی نفتدکتری
20دانشکده نفت اهوازمهندسی مکانیکمهندسی مکانیککارشناسی
21دانشکده نفت اهوازمهندسی مکانیک - طراحی کاربردیمهندسی مکانیککارشناسی ارشد
22دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - بهره برداریمهندسی نفتکارشناسی ارشد
23دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - مخازن هیدروکربوریمهندسی نفتدکتری
24دانشکده نفت اهوازمهندسی شیمی - پدیده های انتقال و جداسازیمهندسی گازدکتری
25دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - مخازن هیدروکربوریمهندسی نفتکارشناسی ارشد
26دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - حفاریمهندسی نفتکارشناسی ارشد
27دانشکده نفت اهوازمهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیونکارشناسی ارشد
28دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - بهره برداریمهندسی نفتکارشناسی
29دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - مخازنمهندسی نفتکارشناسی
30دانشکده نفت اهوازمهندسی شیمی - فراوری و انتقال گازمهندسی گازکارشناسی ارشد
31دانشکده نفت اهوازمهندسی شیمیمهندسی گازکارشناسی
32دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - استخراجمهندسی نفتکارشناسی
33دانشکده نفت اهوازمهندسی برق - کنترلمهندسی ابزار دقیق و اتوماسیونکارشناسی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعت نفت می باشد.
1389، دانشگاه صنعت نفت ، ایران
V3.9.8.211