صفحه اصلی سایت نقشه سایت ارتباط با دانشگاه English جمعه, 10 بهمن 1393          
رشته های تحصیلی دانشگاه
ردیفدانشکدهرشته تحصیلی گروه آموزشیمقاطع تحصیلی معرفی رشتهمشاهده جزییات
1دانشکده نفت آبادانمهندسی ایمنی و حفاظت فنی ایمنی و حفاظت ، آتشکارشناسی
2دانشکده نفت آبادانمهنسی شیمی1398آتشکارشناسی
3دانشکده نفت آبادانمهندسی اکتشاف نفتاکتشافکارشناسی,کارشناسی ارشد
4دانشکده نفت آبادانمهندسی شیمی-آتشآتشکارشناسی
5دانشکده نفت آبادانمهندسی شیمیآتشکارشناسی ارشد
6دانشکده نفت تهراناقتصاد نفت و گازاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی ارشد
7دانشکده نفت تهرانمدیریت مخازن هیدروکربوریاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی ارشد
8دانشکده نفت تهرانحقوق نفت و گازاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی ارشد
9دانشکده نفت تهرانمالی - گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گازحسابداریکارشناسی ارشد
10دانشکده نفت تهرانحسابداریحسابداریکارشناسی
11دانشکده نفت تهرانمدیریت بازرگانیاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی
12دانشکده نفت تهرانمدیریت صنعتیاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی
13دانشکده علوم دریایی محمود آبادمهندس سومی موتورمهندسی دریاییافسری
14دانشکده علوم دریایی محمود آبادمهندسی کشتیمهندسی دریاییکارشناسی
15دانشکده علوم دریایی محمود آبادافسر دومی عرشهناوبریافسری
16دانشکده علوم دریایی محمود آبادمهندسی سازه‏‏ های دریاییمهندسی دریاییکارشناسی ارشد
17دانشکده علوم دریایی محمود آبادمهندسی سیستمهای انرژیمهندسی انرژیکارشناسی ارشد
18دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - نفت و بهره برداریمهندسی نفتدکتری
19دانشکده نفت اهوازمهندسی مکانیکمهندسی مکانیککارشناسی
20دانشکده نفت اهوازمهندسی مکانیک - طراحی کاربردیمهندسی مکانیککارشناسی ارشد
21دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - بهره برداریمهندسی نفتکارشناسی ارشد
22دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - مخازن هیدروکربوریمهندسی نفتدکتری
23دانشکده نفت اهوازمهندسی شیمی - پدیده های انتقال و جداسازیمهندسی گازدکتری
24دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - مخازن هیدروکربوریمهندسی نفتکارشناسی ارشد
25دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - حفاریمهندسی نفتکارشناسی ارشد
26دانشکده نفت اهوازمهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیونکارشناسی ارشد
27دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - بهره برداریمهندسی نفتکارشناسی
28دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - مخازنمهندسی نفتکارشناسی
29دانشکده نفت اهوازمهندسی شیمی - فراوری و انتقال گازمهندسی گازکارشناسی ارشد
30دانشکده نفت اهوازمهندسی شیمیمهندسی گازکارشناسی
31دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - استخراجمهندسی نفتکارشناسی
32دانشکده نفت اهوازمهندسی برق - کنترلمهندسی ابزار دقیق و اتوماسیونکارشناسی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعت نفت می باشد.
1389، دانشگاه صنعت نفت ، ایران
V3.9.8.211