يکشنبه, 1 بهمن 1396

درباره دانشگاه


مدیریت


الف تا یساختار سازماني دانشگاه

درباره دانشگاه صنعت نفت > ساختار سازمانی دانشگاه

هیئت امنای دانشگاه
ریاست دانشگاه
(
دکتر عبدالنبی هاشمی)
  • حوزه ریاست (منصور خداياري)
  • اداره حراست (مصطفي شري‌زاده)
  • روابط عمومي (منصور خداياري)
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی (دکتر عباس هلالي‌زاده)
  •  اداره کل امور آموزشی (مهندس محمدحسين مداحي)
  •  دفتر اعضاي هيات علمي (دکتر مسعود بهرامي)

معاونت پژوهشی (دکتر سيد حسام نجيبي)

  • مديريت امور پژوهشي (-)
  • مديريت امور فناوری (-)
  • مركز فناوري اطلاعات (-)

معاونت پشتيباني و عمراني (دکتر عباس عليمرادي)

معاونت دانشجویی و فرهنگي-اجتماعي (مهندس محسن متوسل)

  • امور دانشجويي و رفاهی (مهندس قاسم دشتبان)
  • امور فرهنگی و اجتماعی (-)


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8