• EN
چهارشنبه, 27 شهريور 1398
سیمولاتور دانشکده محمود آباد

  دانشكده علوم دریایی محمود آباد  فضاهای آموزشی   سیمولاتورها

 

دانشکده علوم دریایی محمود آباد دارای چندین سیمولاتور مجهز به شرح زیر می باشد :

 • سيمولاتورهاي بخش عرشه
  • سيمولاتور رادار و آرپا جهت آشنایی دانشجویان با رادار و نحوه استفاده آن که شامل قسمت‌هاي عمده  زير مي‌باشد:
   • دستگاه رادار
   • كنسول ناوبري
   • صفحه نمايش نشانگر سرعت و جهت باد
   • كنسول سكان
   • كنسول اتاق هدايت استاد
   • VHF
  • سيمولاتور سكان كشتي و جايرو جهت آشنایی دانشجویان با نحوه سکانگیری با کشتیهای متفاوت
  • سيمولاتور لنگر كشتي
  • سيمولاتور سيستم گاز خنثي آموزش و نحوه استفاده از گاز خنثی در مخازن کشتی های نفتکش
  • سيمولاتور تعادل كشتي جهت نشان دادن تعادل کشتی با تغییرات زاویه Bilge Keel
  • سيمولاتور توازن كشتي جهت آزمایشهای علمی تعادل کشتی
  • دستگاه علائم دريايي جهت آشنایی با انواع پرچمهای دریایی و معانی آنها 
 • سيمولاتورهاي بخش موتورخانه
  • سيمولاتور برق كشتي
   اين سيمولاتور از قسمت‌هاي زير تشكيل شده است:
   • دو دستگاه ديزل ژنراتور
   • Dumy. load جهت شبيه‌سازي مصرف برق در كشتي
   • كنسول كنترل ديزل ژنراتورها جهت انجام آزمایش تغییرات بار
  • سيمولاتور موتورخانه كشتي
   اين سيمولاتور شامل بخش‌هاي زير است:
   • كنسول هدايت موتورخانه
   • كنسول استاد
   • پانل نشانگر كليه متعلقات موتورخانه كشتي
   • رايانه مخصوص جهت اجراي سناريوهاي آموزشي
   • آمپلي‌فاير و باندهاي صدا
   • چاپگر
  • سيمولاتور موتورخانه كشتي از نوع موتورهاي ديزل دريايي
   اين سيمولاتور شامل بخش‌هاي زير است:
   • كنسول فرماندهي
   • كنسول شبيه‌ساز دريا و عيوب
   • اتاق كنترل موتورخانه
   • موتور ديزل دريايي
   • كنسول كنترل موتور
  • سيمولاتور موتورخانه از نوع توربين بخار جهت آشنایی با انواع موتور های دریایی که با نیروی بخار کار می کنند.
   اين سيمولاتور از قسمت‌هاي زير تشكيل شده است:
   • تانكر ذخيره آب و سوخت
   • كنسول كنترل كيفي آب سيستم
   • ديگ بخار و متعلقات جانبي
   • موتور توربين بخار و كنسول كنترل
   • دستگاه كمپرسور جهت تأمين هواي موردنياز دستگاه
   • كنسول فرماندهي
   • كنسول كنترل سيستم موتورخانه
   • كنسول استاد جهت آموزش دانشجو
  • بويلر الكترونيكي
 
 


5.1.0.0
V5.1.0.0