جمعه, 4 اسفند 1396

معرفي و فعالیتها


پيوند


مركز مشاوره دانشجويي

    امور دانشجوئي و فرهنگي »  مركز مشاوره

 

:: آشنائي با مركز مشاوره دانشگاه


مواجهه با مسایل مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، مذهبی، حقوقی و ... اغلب چالش برانگیز و همراه با سردرگمی ، اضطراب، درماندگی می باشد که فرد به تنها قادر به حل مسایل نخواهد بود و نیاز به راهنمایی گرفتن و یا مشورت با صاحب نظران و کارشناسان روانشناختی خواهد بود. این امر در همه عرصه های زندگی ، خصوصا در زمان ورود به دانشگاه و یا دوران دانشجویی نمود بیشتری پیدا خواهد نمود که لزوم مراکز مشاوره را صد چندان می نماید.


:: مراکز مشاوره دانشکده صنعت نفت:


دفترهماهنگی مشاوره در ستاد دانشگاه در بخش معاونت دانشجویی و فرهنگی- اجتماعی مستقر بوده و هر یک از دانشکده های آبادان، اهواز، تهران و محمودآباد نیز بر پایه سیاستگذاری دانشگاه، دارای مرکز مشاوره فعال جهت خدمت رسانی به امر مشاوره دانشجویان می باشند. و دانشجویان با مراجعه حضوری در دفاتر این مراکز می توانند جهت حل مسایل و یا مشکلات احتمالی از مشاوره کارشناسان برخوردار گردند.:: وب سایت های مشاوره ای:


     

    **شبکه اجتماعی آموزش و اطلاع رسانی ایدز / بیماریهای آمیزشی    **پرسمان دانشجویی - تربیتی و مشاوره   ** وبسایت مشاوره مجازی سازمان بهزیستی کشور


    ** دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8