جمعه, 4 اسفند 1396


آرشيو موضوعي


سامانه اعلام نتایجگزیده پایان نامه ها
 


  


اداره كل تحصيلات تكميلي دانشگاه

اداره كل تحصيلات تكميلي دانشگاه
 
اداره كل تحصيلات تكميلي دانشگاه عهده دار نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها و فعاليت هاي آموزشي دانشكده ها، انجام كليه خدمات آموزشي مرتبط با دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي (ارشد و دكتري) از بدو ورود تا پايان فارغ التحصيلي، برنامه ريزي جهت گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي مورد نياز صنعت نفت و گاز كشور و .... مي باشد.
 


  اهم وظايف
برنامه ريزي جهت ارتقاء سطح كيفي و گسترش كمي رشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه
• اداره کلیه امورآموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه باهماهنگی معاونت آموزشی
• تدوين و پيشنهاد برنامه آموزشي و دستورالعمل های لازم جهت دوره هاي تحصیلات تکمیلی دانشگاه با مشاركت گروههاي آموزشي
• نظارت برحسن اجراي مقررات، آیین نامه ها، برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی دوره های تحصیلات تکمیلی و ارزیابی آنها
• تلاش در جهت شناسايي رشته هاي تخصصي مورد نياز صنعت نفت و تأسیس دوره های جدید کارشناسی ارشد و یا بالاتر با توجه به امکانات دانشكده ها
• پيشنهاد اهداف، خط مشي آموزشي و برنامه استراتژيك تحصیلات تکمیلی دانشگاه به معاونت آموزشي
• برنامه ريزي جهت توسعه و ايجاد نوآوري در امور آموزشي دانشجويان تحصیلات تکمیلی
• گسترش فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی در راستاي سياست ها و قوانين دانشگاه
• تلاش در جهت استقرار سيستم مديريتي مناسب
• تبادل نظر با اعضاي هيئت علمي به منظور بهبود كيفيت فعاليت هاي آموزشي
• ایجاد هماهنگی امور آموزشی و غیر آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دكتري
• شناسايي، ارتباط و استفاده از امكانات و تجربيات سازمانها و موسساتي كه اهداف مشابه دارند
 DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8