سه‌شنبه, 4 ارديبهشت 1397

صفحه شخصي سيدرضا شادي زاده

     دانشگاه صنعت نفت   اعضای هیات علمی  دکتر سيدرضا شادي زاده

 دکتر سيدرضا شادي زاده
 
 دكتري مهندسي نفت

 عضو هیات علمی گروه مهندسي نفت

 تلفن : 000000-0611

 نمابر : 000000-0611

 پست الكترونيكي : Shadizadeh@put.ac.ir


 


Curriculum Vitae


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8