رو عنوان : طي احكام جداگانه‌اي از سوي رئيس دانشگاه؛
عنوان : معاون پشتیبانی و عمرانی دانشگاه و مشاور رئیس دانشگاه منصوب گردیدند
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ 
ساعت : ۱۵:۴۴:۵۰
منبع خبر : روابط عمومي دانشگاه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

 

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه صنعت نفت می باشد
5.1.0.0
V5.1.0.0