رئيس دانشگاه صنعت نفت

دکتر کریم سلحشور - رییس دانشگاه صنعت نفت

 دکتر كريم سلحشور [صفحه شخصي]
 دكتري مهندسي سيستم‌هاي كنترل از دانشگاه منچستر انگلستان

 عضو هیات علمی گروه مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون صنايع نفت دانشکده نفت اهواز 

 

مختصری از سوابق تحصیلی و اجرایی:

 

 

 

 

 


اطلاعات تماس

 

  • شماره تماس: +98-61-53261040
  • شماره نمابر: +98-61-53267272
  • نشاني دفتر: آبادان، بريم، فلكه پتروشيمي، دانشگاه صنعت نفت، كد پستي: 61118-63146
  • پست الكترونيك: salahshoor@put.ac.ir

5.1.0.0
V5.1.0.0