نمایش گروه اموزشی در دانشگاه خاص

  ردیف:  
  نام گروه آموزشی:   مهندسی گاز
   مدیر گروه:  دکتر وحید محبی
   تعداد اعضا:  9
   تلفن:  06135550868
   فکس:  
  نام دانشکده:  دانشکده نفت اهواز
  توضیحات:  
  نشانی الکترونیکی  
    

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه صنعت نفت می باشد
6.0.19.0
V6.0.19.0