نمایش گروه اموزشی در دانشگاه خاص

  ردیف:  
  نام گروه آموزشی:   علوم پایه و زبان خارجه
   مدیر گروه:  دکتر اسداله فرهادی
   تعداد اعضا:  7
   تلفن:  06135551321
   فکس:  
  نام دانشکده:  دانشکده نفت اهواز
  توضیحات:  
  نشانی الکترونیکی  
    
بازگشت

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه صنعت نفت می باشد
5.7.5.0
V5.7.5.0