پدارم عدالت، استادیار               

دکتری مهندسی دریا-سازه

Pedram Edalat، Assistant Prfessor               

Ph.D. Marine Structural Engineering

دانشکده: نفت آبادان
گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
تلفن: 53152095-061
پست الکترونيک : edalat@put.ac.ir
 

 


بیوگرافی


تخصص: سازه های دریایی و فراساحل

محل تحصیل: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال اخذ: 1392

فعالیت‌های اجرایی


1397-1392: استادیار گروه مهندسی دریا 

1397-تاکنون: استادیار گروه مهندسی مکانیک

1395-1392: مدیر گروه مهندسی دریا

1397-1392: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم دریایی

1398-تاکنون: رئیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعت نفت

1399-تاکنون: عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران

Research and Publications


Research Interests

Design, Stress Analysis and Structural Risk Assessment of Submarine Pipelines and Marine Risers

Pipeline Integrity Assessment System (PIMS) and Risk Based Inspection (RBI) of Pipelines

Fixed Offshore Structural Analysis

Conceptual Design of Floating, Production, Storage and Offloading Platforms (FPSO)  

Mooring Design and Structural Analysis of Offshore Oil Terminals (SPM, FSU)

Operation Modeling of offshore Platform Transportation and Installation (Anchor Pattern, Heavy Lifting, Load-out)

Operation Modeling of Pipe laying on Seabed and Marine Spool Installation 

Mooring Design and Analysis of Mobile Offshore Structures

Dynamic analysis of marine structures

Joint Industrial Projects

Design and Establishment of the recommended practice to criticality ranking of submarine oil/gas pipelines, Client: Iranian Offshore Oil Company (IOOC), 2018.

Criticality ranking of submarine oil/gas pipelines of IOOC and design ranking automation, Client: Iranian Offshore Oil Company (IOOC), 2020.

Publication

M. R. Khedmati, P. Edalat, M. Javidruzi. “Sensitivity Analysis of the Elastic Buckling of Cracked Plate Elements under Axial Compression”, Journal of Thin-Walled Structures 47 (2009) 522-536.

M. R. Khedmati, Kh. Ghavami, P. Edalat, “Static and dynamic structural analysis of aluminium craft deck structures, subjected to repeated impact load”. Latin American Journal of Solids and Structures 6 (2009) 265-283.

M. R. Khedmati, P. Edalat,”A numerical investigation into the effects of parabolic curvature on the buckling strength and behaviour of stiffened plates under in-plane compression”, Latin American Journal of Solids and Structures 7 (2010) 249-264.

M. R. Khedmati, P. Edalat,”Ultimate Strength characteristics of Ship’s Deck Stiffened Plate Structure in the presence of Camber Parabolic Curvature”. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 135(2013) 031601-1 - 03160-10.

P. Edalat, M. R. Khedmati, C. Guedes Soares. “Free Vibration and Dynamic Response Analysis of Stiffened Parabolic Shells using Equivalent Orthotropic Shell Parameters. Latin American Journal of Solids and Structures 10 (2013) 747-766.

P. Edalat, M. R. Khedmati, C. Guedes Soares. “Free Vibration of Stiffened Open Shells with Variable Radii of Curvature Using Extended Kantorovich-Ritz Method”. Ship and Offshore Structures (2014) Published online.

P. Edalat, M. R. Khedmati, C. Guedes Soares. “Free Vibration Analysis of Open Thin Deep Shells with Variable Radii of Curvature”. Meccanica (2014).

P. Edalat, A. Barzandeh. “Fuel Efficiency Optimization of Tanker with focus on Hull Parameters”. Journal of Ocean Engineering and Science (2017), doi:10.1016/j.joes. 2017.03.002

N. Baghernezhad, P. Edalat, M. Etemaddar. “Hull Performance Assessment and Comparison of Ship-Shaped and Cylindrical FPSOs with Regards to: Stability, Sea-Keeping, Mooring and Riser Loads in Shallow Water”. International Journal of Maritime Technology (IJMT), Vol.8, Summer 2017 (1-13)

S. Taghizadeh, P. Edalat. “Accidental Limit State of Submarine Pipeline: Trawl Gears Pull-Over Loads and Effect of Free Span”. International Journal of Maritime Technology (IJMT), Vol.8, Summer 2017 (47-58)

S. Imani, Sh. Shahriari, P. Edalat. “Sensitive Analysis of Different Types of Deep Water Risers to Conventional Mooring Systems”. International Journal of Coastal & Offshore Engineering (JCOE), Vol. 1, No. 5, Winter 2017 (45-55)

B. Mehrafrooz, P. Edalat, M. Dyanati. “Investigation on the Effects of Uncertainties in Construction Quality on the Bursting Capacity of Submarine Pipelines”. International Journal of Coastal & Offshore Engineering (JCOE), Vol. 1, No. 3, Autumn 2017 (51-56)

Sh. Shahriari, P. Edalat, G. R. Salehi. “Cost-Benefit Investigation of Offshore Wind Power Generation for Soroush Offshore Complex”. International Journal of Maritime Technology (IJMT), Vol.9, Winter 2018 (15-21)

A. Soleymani, S. M. H. Sharifi, P. Edalat, S. M. M. Sharifi, S. K. Zadeh. “Linear Modeling of Marine Vessels Fuel Consumption for Ration of Subsidized Fuel”. International Journal of Maritime Technology (IJMT), Vol.10, Summer 2018 (7-13)

M. Baghernia, P. Edalat. “A Knowledge Based Decommissioning Alternative Selection System for Fixed Offshore Oil and Gas Platforms in Persian Gulf,”. International Journal of Coastal & Offshore Engineering (JCOE), Vol. 2, No. 2, Summer 2018 (45-55)

B. Mehrafrooz, P. Edalat, M. Dyanati. “Cost consequence-based reliability analysis of bursting and buckling failure modes in subsea pipelines”. Journal of Ocean Engineering and Science (JOES), Vol. 4, Issue 1, March 2019 (64-76) https://doi.org/10.1016/j.joes.2019.01.001

S. Taghizadeh, P. Edalat, M. Dyanati. “ Reliability sensitivity analysis of dropped object on submarine pipelines”. Ocean Systems Engineering, Vol. 9, No. 2, 2019 (135-155)  https:// doi.org/10.12989/ose.2019.9.2.135

P. Edalat, G. R. Salehi, Sh. Shahriari. “Techno-Economic Assessment of Power Supply in Offshore Platforms by Renewable and Conventional Sources”. Petroleum Business Review (PBR), Vol.3, Issue 3, September 2019 (1-14)

S. M. H. Sharifi, P. Edalat, B. Najafi, M. Bolfakeh, “Numerical Assessment of Tight-Fit Sleeve Clamp in the Repair Process of Cracked Submarine Pipelines”, International Journal of Maritime Technology (IJMT), Vol.14, Summer 2020 (13-20)

E. Hassanvand, P. Edalat. “Sensitivity Analysis of the Dynamic Response of CALM Oil Terminal, in The Persian Gulf Region Under Different Operation Parameters”. Marine Engineering Journal, Vol. 16, No. 32, 2020 (73-84). (In Persian)

E. Hassanvand, P. Edalat. “Comparison of Dynamic Response of Chinese Lantern and Lazy S Riser Configurations Used in CALM Oil Terminal”. Marine Engineering Journal, Vol. 17, No. 33, 2021 (37-52). (In Persian)

E. Hassanvand, P. Edalat. “A Comparison of the Dynamic Response of a Product Transfer System in CALM and SALM Oil Terminals in Operational and Non-Operational Modes in the Persian Gulf region”. International Journal of Maritime Technology (IJMT), Vol.15, No. 1, Summer 2021 (1-14)

Thesis Supervision


Design of Intelligent SIMS and SMR of Fixed Offshore Structures-Case study: 2S-7 Tripod platform in Salman oil field; Master thesis, Supervisor, (2019-Understudy).

Techno-Economic Study of Offshore Oil Terminals in the Persian Gulf region; Master thesis, Supervisor, (2018-2021).

Anchoring Accidental Limit State Analysis of Submarine Pipeline; Master thesis, Supervisor, (2018-2020).

Risk-Based Inspection in Subsea Pipelines (Case Study: Abouzar Oil Field); Master thesis, Supervisor, (2017-2020).

Numerical simulation of inhibition crack growth in oil and gas transmission of offshore pipelines; Master thesis, Co-Supervisor, (2017-2019)

Techno-economic feasibility study on “Using the new generation offshore wind turbines on Jacket structures of abandoned oil and gas platforms”; Master thesis, Supervisor, (2016- 2018)

Life Cycle Cost Assessment in Offshore Pipeline Projects Considering Structural Loss and Relevant Consequences; Master thesis, Supervisor, (2016-2017)

Energy System Analysis and Feasibility Study On Renewable Energy Integration for Offshore Oil & Gas Platforms; Master thesis, Supervisor, (2016- 2017)

Probabilistic Damage and Loss Analysis of Submarine Pipelines; Master thesis, Supervisor, (2016-2017)

Principle of Floating, Production, Storage and Offloading units (FPSO) Conceptual Design; Master thesis, Supervisor, (2015- 2017)

Exhibition of Optimum Formula for Fuel Allocation to Marine Vessels; Master thesis, Co-Supervisor, (2014-2016)

Multidisciplinary Design Optimization for Fuel Performance of a Tanker by the Genetic Algorithm with Using the MATLAB Software; Bachelor thesis, Supervisor, (2013-2014)

Implementation of Genetic Algorithm in optimal design of hybrid propulsion system with using in ship; Bachelor thesis, Supervisor, (2013-2014)

Design a Remotely Operated Underwater Vehicle ROV; Bachelor thesis, Supervisor, (2012-2013)

Teaching


Graduate Courses: 

 • Offshore Structural Dynamics
 • Submarine Pipeline Engineering
 • Finite Element Methods
 • Continuum Mechanics
 • Mechanics of Composites Materials

 

Under Graduate Courses:

 • Differential Equation
 • Programming
 • Statics
 • Dynamics
 • Mechanics of Materials
 • Vibration
 • Ship hydrostatics
 • Ship construction

برنامه هفتگی


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

افتخارات


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0