• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ 
امضای تفاهمنامه همكاری آموزشی و پژوهشی بین دانشكده نفت تهران و مؤسسه ارتقاء سام ایرانیان
طی این تفاهمنامه، زمینه برگزاری دوره های آموزشی مشترک، سمینارها و همایش های تخصصی و سایر فعالیت های علمی و تحقیقاتی در حوزه سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) فراهم گردید.
روز دوشنبه مورخ 31/1/94 جلسه ای با حضور آقای مهندس محمدتقی امامی مدیر عامل مؤسسه ارتقاء سام ایرانیان، دکتر ریاض خراط، دکتر محمدعلی هاتفی، مهندس قاسم مظهری و سرکارخانم زهرا آقابابایی در محل دانشکده نفت تهران منعقد گردید؛ و تفاهمنامه همکاری بین دانشکده نفت تهران و مؤسسه ارتقاء سام ایرانیان با تاکید بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی امضاء شد. طی این تفاهمنامه، دو طرف بر برگزاری دوره های آموزشی مشترک، سمینارها و همایش های تخصصی و سایر فعالیت های علمی در حوزه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) تاکید نمودند.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0