پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

صفحه شخصی دکتر عباس هلالی زاده

     دانشگاه صنعت نفت   اعضای هیات علمی  دكترعباس هلالي زاده


         عضو هيئت علمي  دانشگاه دكتر عباس هلالي زاده
 
 دكتري مهندسي شيمي- انتقال حرارت

 عضو هیات علمی گروه مهندسي نفت 

 تلفن : 5122326-0611

 نمابر : 5551019-0611

 پست الكترونيكي : Helalizadeh@put.ac.ir


 


5.7.5.0
گروه دورانV5.7.5.0