پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

الهه حامد محولاتی، استادیار

دکتری آموزش زبان انگلیسی

دانشکده: نفت آبادان
گروه آموزشی : علوم پایه و زبان خارجه
تلفن: 35000000-061
پست الکترونيک : mahvelati.e@put.ac.ir

 


بیوگرافی


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

 

فعالیت‌های اجرایی


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

فعالیت‌های علمی و پژوهشی(مقاله،کنفرانس،کتب)


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

دروس ارائه شده


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

برنامه هفتگی


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

افتخارات


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.


5.7.5.0
گروه دورانV5.7.5.0