پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مهدی قاسمی، مربی

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

دانشکده: نفت آبادان
گروه آموزشی : مهندسی اکتشاف
تلفن: 35000000-061
پست الکترونيک : ghasemi@put.ac.ir


بیوگرافی


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

 

فعالیت‌های اجرایی


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

فعالیت‌های علمی و پژوهشی(مقاله،کنفرانس،کتب)


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

پایان نامه ها و رساله ها

دروس ارائه شده


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

برنامه هفتگی


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

افتخارات


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.


5.7.5.0
گروه دورانV5.7.5.0