سامانه اعلام نتایج   گزیده پایان نامه ها    


     


     اداره كل تحصيلات تكميلي دانشگاه  
    
   اداره كل تحصيلات تكميلي دانشگاه عهده دار نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها و فعاليت هاي آموزشي دانشكده ها، انجام كليه خدمات آموزشي مرتبط با دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي (ارشد و دكتري) از بدو ورود تا پايان فارغ التحصيلي، برنامه ريزي جهت گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي مورد نياز صنعت نفت و گاز كشور و .... مي باشد.
    

    

     اهم وظايف
   برنامه ريزي جهت ارتقاء سطح كيفي و گسترش كمي رشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه
   • اداره کلیه امورآموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه باهماهنگی معاونت آموزشی
   • تدوين و پيشنهاد برنامه آموزشي و دستورالعمل های لازم جهت دوره هاي تحصیلات تکمیلی دانشگاه با مشاركت گروههاي آموزشي
   • نظارت برحسن اجراي مقررات، آیین نامه ها، برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی دوره های تحصیلات تکمیلی و ارزیابی آنها
   • تلاش در جهت شناسايي رشته هاي تخصصي مورد نياز صنعت نفت و تأسیس دوره های جدید کارشناسی ارشد و یا بالاتر با توجه به امکانات دانشكده ها
   • پيشنهاد اهداف، خط مشي آموزشي و برنامه استراتژيك تحصیلات تکمیلی دانشگاه به معاونت آموزشي
   • برنامه ريزي جهت توسعه و ايجاد نوآوري در امور آموزشي دانشجويان تحصیلات تکمیلی
   • گسترش فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی در راستاي سياست ها و قوانين دانشگاه
   • تلاش در جهت استقرار سيستم مديريتي مناسب
   • تبادل نظر با اعضاي هيئت علمي به منظور بهبود كيفيت فعاليت هاي آموزشي
   • ایجاد هماهنگی امور آموزشی و غیر آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دكتري

   • شناسايي، ارتباط و استفاده از امكانات و تجربيات سازمانها و موسساتي كه اهداف مشابه دارند
    

    

    

    

    

    


   5.1.0.0
   V5.1.0.0