معاونت دانشجویی و فرهنگی - اجتماعی

  يكي از اهداف مهم دانشگاه صنعت نفت، تلاش جهت تامين نيازهاي فرهنگي و رفاهي دانشجويان در سطح عالي مي‌باشد.

  وظایف و اختیارات:

  • اجراي برنامه‌هاي خدمات رفاهي و فعاليت‌هاي غيرآموزشي و فوق‌برنامه دانشجويان
  • تهيه امكانات اسكان دانشجويان، ايجاد كار دانشجويي و ايجاد تسهيلات لازم جهت انجام امور مربوط به مشاوره و راهنمائي دانشجويان در زمينه‌هاي تحصيلي و شخصي
  • ايجاد امكانات لازم جهت انجام فعاليت‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشجويان
  • برنامه‌ريزي براي فراهم آوردن امكانات فرهنگي و هنري دانشجويان
  • توسعه رشته‌هاي مختلف ورزشي و ايجاد تسهيلات لازم بهداشتي و درماني

  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0