پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار و اطلاعیه های فناوری اطلاعات
دسته بندي اخبار 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ 
۱۴:۱۳:۲۶  | 
تعداد بازدید : ۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ 
۱۴:۰:۵  | 
تعداد بازدید : ۱
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ 
۱۳:۵۵:۱۲  | 
تعداد بازدید : ۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ 
۱۹:۲۶:۵۶  | 
تعداد بازدید : ۲۵۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ 
۱۶:۳۶:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۳۱۵
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ 
۹:۲۱:۱۴  | 
تعداد بازدید : ۳۳۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ 
۱۶:۴۸:۳۴  | 
تعداد بازدید : ۳۱۹
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ 
۱۶:۳۷:۳۲  | 
تعداد بازدید : ۳۸۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ 
۱۵:۳۵:۳۵  | 
تعداد بازدید : ۳۶۸

5.7.5.0
گروه دورانV5.7.5.0