صندوق رفاه دانشجويان

  صندوق رفاه دانشجویان به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه‌های دانشجویان ایرانی مستعــــد و کم بضاعت شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها طبق آئین‌نامه این صندوق، وام پرداخت می‌نماید. با شروع هر نیمسال تحصیلی همیشه مسئله ارائه تسهیلات دانشجویی و شرایط دریافت و میزان تسهیلات رفاهی برای دانشجويان گرامی مطرح می‌شود و در این حوزه، اداره رفاه، نقش مهم و اساسی در راستای ارائه تسهیلات و خدمات رفاهی انجام می‌دهد.


  وام عتبات

  در راسـتاي تقویت حرکت باشـکوه میلیونی پیاده‌روي اربعین سـید و سالار شـهیدان امام حسـین (ع)، این معاونت به دانشـجویان واجدالشـرایط وام عتبات ارائه مي‌دهد.

  تعهدنامه جهت دريافت وام اضطراري فوق‌العاده- وام عتبات

  فرم درخواست وام اضطراري فوق‌العاده- وام عتبات


   


  قوانين و مقررات

       6.1.8.0
       گروه دورانV6.1.8.0