قوانين و آئين‌نامه‌ها

  - اولويت‌هاي معاونت فرهنگي و اجتماعي

  - آئين‌نامه اتحاديه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان

  - آئين‌نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

  - آئين‌نامه تاسیس و فعالیت انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي انجمن‌های علمي دانشجويي

  - آئين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان

  - آئين‌نامه تشكيل بسيج اساتيد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور

  - آئين‌نامه كانون‌هاي فرهنگي و هنري

  - آئين‌نامه مسابقات قرآن كريم دانشجويان

  - آئين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، پژوهش و فناوري

  - آئين‌نامه شوراي تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه

  - آئين‌نامه فعاليت‌هاي موسيقيايي در دانشگاه‌ها

  - آئين‌نامه تشكيل كرسي‌هاي آزاد انديشي

  - دستورالعمل اجرايي آئين‌نامه اتحاديه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان

  - دستورالعمل اجرايي آئين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان

  - دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي

  - دستورالعمل اردوهاي دانشجويي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي

  - دستورالعمل آئين جشن دانش‌آموختگي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي

  - راهكارهاي اجرايي فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها

  - سند دانشگاه اسلامي، اصول حاكم بر دانشگاه اسلامي

  - قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم

  - دستورالعمل تشکیل و فعالیت مجمع های تخصصی کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه ها


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0