خدمات دانشجوئی میز خدمت دانشگاه صنعت نفت

خدمات دانشجوئی

توضیحات مربوط به بخش خدمات دانشجوئی میز خدمت دانشگاه صنعت نفت

» مشاهده خدمات
خدمات هیأت علمی میز خدمت دانشگاه صنعت نفت

خدمات هیأت علمی

توضیحات مربوط به بخش خدمات هیئت علمی میز خدمت دانشگاه صنعت نفت

» مشاهده خدمات
خدمات کارکنان خدمت دانشگاه صنعت نفت

خدمات کارکنان

توضیحات مربوط به بخش خدمات کارکنان میز خدمت دانشگاه صنعت نفت

» مشاهده خدمات
خدمات سایرین میز خدمت دانشگاه صنعت نفت

خدمات سایرین

توضیحات مربوط به بخش خدمات سایرین میز خدمت دانشگاه صنعت نفت

» مشاهده خدمات

توضیحات مربوط به ثبت شکایات

ثبت شکایات

توضیحات مربوط به ثـبـت و پیگیری درخواست

اخبار و اطلاعیه‌ها
بهره‌برداری از میز خدمت دانشگاه صنعت نفت
ارائه خدمات با شیوه‌ای نوین از طریق بهره‌برداری از میز خدمت دانشگاه صنعت نفت 
در راستای تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات از راه دور
منبع خبر : روابط عمومی دانشگاه صنعت نفت
میز خدمت دانشگاه صنعت نفت به بهره‌برداری رسید.

ارتباط با ما

از طریق راه‌های زیر با ما در تماس باشید:

  • نشانی: استان خوزستان، شهرستان آبادان، بوارده شمالی، دانشگاه صنعت نفت، ستاد دانشگاه، واحد میز خدمت - کد پستی: 63187-14317.
  • تلفن: (061) 5315 3000
  • نمابر: (061) 5315 1000
  • ایمیل: ino@put.ac.ir

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0