يکشنبه, 1 بهمن 1396

صفحه شخصي كريم سلحشور

     دانشگاه صنعت نفت   اعضای هیات علمی  دکتر كريم سلحشور

 دکتر كريم سلحشور
 
 دكتري سيستم كنترل

 عضو هیات علمی گروه مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون 

 تلفن : 000000-021

 نمابر : 000000-021

 پست الكترونيكي : Salahshor@put.ac.ir


 


Curriculum Vitae


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8