سه‌شنبه, 4 ارديبهشت 1397


کریم سلحشور  : نام و نام خانوادگی
نفت اهواز : دانشکده
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت  : گروه آموزشی
استاد  : مرتبه علمی
salahshoor@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 53261788-061 تلفن : 53261040-061
: آدرس

منوی اصلی


بیوگرافی


چند محتوایی اصلی


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8