دوشنبه, 05 شهریور 2023
معرفی و فعالیتها


  معرفي معاون پژوهشي

       مديريت   معاونت پژوهشي  معرفي معاون پژوهشي

  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

   دكتر پدرام عدالت

  دكتري مهندسی دریا- گرایش سازه  از دانشگاه صنعتی امیرکبیر


   عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشکده نفت آبادان

  مرتبه علمي: استادیار

    تلفن: 53152010-061

    پست الكترونيكي: edalat@put.ac.ir

   
     خلاصه اي از سوابق معاون پژوهشي

  دريافت خلاصه‌اي از سوابق علمي معاون پژوهشي


  دانشگاه صنعت نفت در پیام‌رسان سروش