ﺳﻪشنبه, 12 اسفند 2023
ساختار سازمانی دانشگاه

معرفی و فعالیتها

  پیوندهای مرتبط

  ارتباط دانشگاه با صنعت

   

  دانشگاه صنعت نفت با فراهم نمودن امكانات پيشرفته آموزشي از قبيل تجهيزات منحصر به فرد آزمايشگاهي و تحقيقاتي و ارتباط تنگاتنگ خود با مراكز تحقيقاتي و دانشگاه‌هاي معتبر جهان در زمينه‌هاي مهندسي نفت و گاز توانسته است بستري را فراهم نمايد تا از طريق تربيت دانشجويان ممتاز و نمونه، رشد و خودكفايي صنعت نفت كشور را زمينه‌سازي نمايد. اين دانشگاه با در اختيار داشتن كادر علمي توانا و ارتباط سيستماتيك خود با صنعت نفت كشور، انجام پروژه‌ها و طرح‌هاي پژوهشي را در جهت كاربردي‌تر نمودن و رشد بيش از پيش دانشجويان در دستور كار خود قرار داده استتجربه موفق تربيت نيروي متخصص و كارشناس در دانشگاه صنعت نفت كشور اين پيام را در ذهن ما طنين‌انداز مي‌كند كه سرمايه‌گذاري صنعت در دانشگاه يك هزينه نيست بلكه يك سرمايه‌گذاري بلندمدت مي‌باشد.
   

  مدير ارتباط با صنعت دانشگاه

  مهندس حسن بهبهاني

  فوق ليسانس مهندسي شيمي- دانشگاه صنعتي اصفهان

  تلفن:53152010-061

   پست الكترونيكي:  h.behbahani@put.ac.ir

  •  پروژه‌هاي در دست انجام دانشگاه عبارتند از :  

  o        طراحي و اجراي مدل اندازه‌گيري بهاي تمام شده واقعي و بر آورد بهاي تمام شده اقتصادي فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي (بخش خشكي)

  o        اندازه‌گيري تحليل و مقايسه تطبيقي بهاي تمام شده واقعي و  اقتصادي بخش فراساحل فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي

  o        اندازه‌گيري، تحليل و مقايسه تطبيقي بهاي تمام شده بخش خشكي (پروژه OIEC) فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي

  o        طراحي مدل،بررسي و اظهار نظر در خصوص مستندات و محاسبات بهاي تمام شده بخش فراساحل پروژه فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي

  o        طراحي و اجراي مدل اندازه‌گيري و برآورد اثرات عوامل موثر بر تغيير بهاي تمام شده فعاليت‌هاي انجام شده و همچنين در حال اجراي بخش خشكي و حفاري فازهاي 20 و 21  پارس جنوبي

  o        طراحي و اجراي مدل اندازه‌گيري بهاي تمام شده واقعي و همچنين بر آورد بهاي تمام شده اقتصادي فاز 13 پارس جنوبي براي تمامي اعضاي كنسرسيوم

  o        طراحي و اجراي مدل اندازه‌گيري بهاي تمام شده واقعي و همچنين بر آورد بهاي تمام شده اقتصادي فاز 24-22 پارس جنوبي

  o        طراحي و اجراي مدل اندازه‌گيري مبلغ ريزش ارز و بهاي تمام شده دسترسي شركت IGC به ارز پرداختي توسط كارفرماي اصلي

  o        تدوين مجموعه اصول جامع طراحي/ مهندسي حفاري ساخت چاه در ايران

  o        كشف الگوي بهينه‌سازي مديريت وصول مطالبات و روش نقد شوندگي آن در شركت ملي گاز 

  o        تدوين نظام نامه HSE در سازمان بنادر و دريا نوردي

  o        بررسي تخمين كشش سطحي نفت/گاز با استفاده از مدل‌هاي Scaling، معادلات حالت و روش‌هاي هوشمند

  o        بررسي رفع رسوب آسفالتين درون لوله‌هاي توليدي با استفاده از تزريق نفت مرده

  o        اندازه‌گيري و ارزيابي بهاي پروژه فاز 14 پارس جنوبي